งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: โหลดแนวข้อสอบ วิศวกรปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • crocus หญิง
  • 709
  • เซียน(GURU)
เมื่อ: 19/ก.พ./2020, 08:43:15 PM
1225 ครั้ง
LINE it!
โหลดแนวข้อสอบ วิศวกรปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบ วิศวกรปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ
https://lin.ee/wcJGqq2

- ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
- ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ
- แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบายรัฐบาล แผนระดับ ๒ (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนปฏิรูปประเทศ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนความมั่นคง)
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- แนวข้อสอบวิศวกรปฏิบัติการ
- ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ที่จำเป็น
- ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบ การทดสอบและตรวจสอบ ด้านวิศวกรรม
- ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

0 ความคิดเห็น