งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: โหลดแนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • crocus หญิง
  • 709
  • เซียน(GURU)
เมื่อ: 19/ก.พ./2020, 08:44:11 PM
1197 ครั้ง
LINE it!
โหลดแนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ
https://lin.ee/wcJGqq2

- ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
- ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ
- แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบายรัฐบาล แผนระดับ ๒ (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนปฏิรูปประเทศ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนความมั่นคง)
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- แนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการวิศวกรรม การบริหารงานก่อสร้างที่จำเป็นตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของสภาวิศวกร
- ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและวางโครงการ เพี่อการออกแบบ การวางโครงการ การ วิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านต่างๆ การศึกษาและประเมินผลกระทบโครงการ
- ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง/การวางแผนและบริหารโครงการ
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

0 ความคิดเห็น