งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 23/ก.พ./2020, 12:25:09 PM
35 ครั้ง
LINE it!
โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- แนวข้อสอบนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
- ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการป้องกันรักษาป่า
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการป่าไม้
      - พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔
      - พระราชบัญญัติป่าสงวน แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗
      - พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
      - พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕
      - พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
      - พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒
      - พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
      - พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒
- ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกป่า
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่ดินป่าไม้ และการจัดการป่าขุมชน
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนะนำหนังสือเตรียมสอบ www.แจกแนวข้อสอบ.net
สนใจ/สอบถามรายละเอียด ไลน์ไอดี @rpv4428p หรือลิงค์ https://lin.ee/wcJGqq2 

0 ความคิดเห็น