อยากทราบเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง

(1/2) > >>

Louise:
อยากทราบว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางสามารถโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ได้หรือไม่ ใครมีระเบียบบ้างช่วยแนะนำให้หน่อย

pidman1:
1. การโอนงบประมาณดู ระเบียบวิธีการงบประมาณ ฯ ข้อ 26 - 29
2. ไม่มีข้อห้ามเรื่องการโอนงบกลาง สามารถโอนเพิ่ม โอนลดได้ โดยอำนาจของนายก (ผู้บริหารฯ) ตามระเบียบฯ ขอ้ 26, 28 เพราะมิใช่หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ มิได้ทำให้ ปริมาณ ลักษณะ คุณภาพ สถานที่เปลี่ยนแปลง
3. แต่แนวระเบียบปฏิบัติเรื่องรายจ่ายเงินอุดหนุน ของเทศบาล จะไม่โอนเพิ่ม เพราะจะติดด้วย มาตรา 67 ทวิ แห่ง พรบเทศบาลฯ
============================
ลองเปิดดูระเบียบนะครับ 

tan_tai:
ระเบียบ มท ว่าด้วย วิธีงบประมาณของอปท ปี41 ครับ
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,9022.0.html

tan_tai:
http://www.local.moi.go.th/law57.pdf
ลิงก์ผิดครับ แก้ไข เป็นอันนี้ครับ

ลองใหม่..อีกที:
โอนได้ครับ....งบกลางตั้งไว้เพื่อเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน และกรณีจำเป็น   ดังนั้นการโอนงบกลางถ้าเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพันแล้วอย่าโอนนะครับ  เพราะส่วนมากแล้วจะเป็นงบที่คำณวนและตั้งจ่ายไว้พอดี   ส่วนเงินที่ตั้งจ่ายกรณีจำเป็นเช่นเงินสำรองจ่ายต้องดูว่าเราจะโอนไปเป็นค่าอะไร  ถ้าโอนไปเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างก็ต้องเข้าสภาฯ ข้อ 27  แต่ถ้าโอนไปเป็นรายจ่ายประจำเป็นอำนาจนายกฯ ข้อ 26   ส่วนมากแล้วการโอนลดรายจ่ายงบกลางเขาจะไม่ทำกันครับ  มีแต่โอนเพิ่ม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป