สอบถามครับ เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 2

<< < (5/7) > >>

คนติดบ่วง:
1.  เรียนจบ ม.6  พอมาเรียนต่ออาชีวศึกษา  เรียนปรับวุฒิช่างกลโรงงาน  อยู่ 1  เทอม   สามารถใช้ใบประกาศฯ ที่ปรับวุฒิสมัครเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้  ไหมครับ   
2.  เรียนจบ  ปวส.สาขา ช่างเทคนิคการผลิด  ตรวจสอบคุณวุฒิเทียบกับช่างเชื่อม  ใช้สมัครเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ  ได้ไหมครับ
    ช่วยตอบหน่อยครับ  ขอบคุณครับ

pidman:
อ้างจาก: pum ที่ 07 กันยายน  2009, 09:34:42 PM

1.  เรียนจบ ม.6  พอมาเรียนต่ออาชีวศึกษา  เรียนปรับวุฒิช่างกลโรงงาน  อยู่ 1  เทอม   สามารถใช้ใบประกาศฯ ที่ปรับวุฒิสมัครเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้  ไหมครับ   
2.  เรียนจบ  ปวส.สาขา ช่างเทคนิคการผลิด  ตรวจสอบคุณวุฒิเทียบกับช่างเชื่อม  ใช้สมัครเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ  ได้ไหมครับ
    ช่วยตอบหน่อยครับ  ขอบคุณครับตอบข้อ 1 ถ้าได้วุฒิ ปวช.ช่างกลโรงงาน ถือว่ามีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1

ตอบข้อ 2 จบกรมอาชีว ปวส. ช่างเทคนิคการผลิต เป็นคุณวุฒิทาง ช่างอุตสาหกรรม , ช่างกลโรงงาน ,ช่างเทคนิคการผลิต
สอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 ได้

อยู่ลำดับที่ 55 หน้า 12 (ไม่เห็นมีช่างเชื่อม) ตามลิงค์ 1 ข้างล่าง
ลิงค์ 1 http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0001492

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ทางช่างเครื่องยนต์
ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

คนติดบ่วง:
ผมหาลิงค์ที่

อยู่ลำดับที่ 55 หน้า 12 (ไม่เห็นมีช่างเชื่อม) ตามลิงค์ 1 ข้างล่าง
ลิงค์ 1 http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0001492


ไม่เจอครับ  ขอความกรุณาส่ง pum.1@windowslive.com  ให้ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งครับ

nakonjan:
อ้างจาก: pidman ที่ 07 กันยายน  2009, 08:46:08 PM

อ้างจาก: nakonjan ที่ 07 กันยายน  2009, 09:39:47 AM

เรื่องมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 2
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมเครื่องกล
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า
ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ทางช่างเครื่องยนต์
ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่า
ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ชื่อวุฒิที่ผมจบ ผมจบ ปวส. ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม แผนกอิเล็คทรอนิกส์ สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ผมจะมีสิทธิสมัครสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 2 ได้มั๊ยครับ หรือว่าผมต้องสอบถามหน่วยงานไหนครับ

ขอบคุณครับ
เอาลิงค์ข้างล่างไปค้นดูว่า สาขาที่จบมาเป็นทางใด (คุณวุฒิใด) สถาบันใด เช่น ว.เทคโนและอาชีวศึกษา/ส.เทคโนราชมงคล  
วุฒิ ปวส. สาขา เทคนิคอุตสาหกรรม จะเป็นคุณวุฒิทาง ช่างอุตสาหกรรม ,คอมพิวเตอร์ ,เทคนิคคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
อยู่ ลิงค์ 1 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 62

การรับรองคุณวุฒิ
ลิงค์ 1 http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0001492
ลิงค์ 2 http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0001792

ม.เอกชน
ลิงค์ 3 http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0001493แล้วสรุปของผมสมัครได้มั๊ยครับ ไม่เห็นสรุปให้เลย

คนหลังเขื่อน:
ปวส.สาขา ออกแบบการผลิต เป็นคุณวุฒิทาง ออกแบบผลิตภัณฑ์ , ออกแบบการผลิต
ดู ลำดับที่ 35 หน้า 24
ลิงค์ 1 http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0001492

สรุปว่า ไม่ใช่ คุณวุฒิทางช่างกลโรงงาน สมัครสอบป้องกันไม่ได้

วุฒิออกแบบการผลิต
แต่ที่เรียนมาเป็นการเขียนแบบเครื่องกลน่ะครับ
ไม่ใช่ออกแบบผลิตภัณฑ์
และวิชาเกือบทุกวิชาเรียนเหมือนช่างกลโรงงานเลยน่ะ

งงงงงง มากเลย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว