ขอแนวข้อสอบผมจะไปสอบเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรมทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์

(1/1)

exjack:
สอบตามนี้อะคับ

สอบข้อเขียนเกี่ยวกับ
1. ความรู้ทั่วไป
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
- ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
- ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2. ความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

 M;1 M;1ขอบคุนคับ M;1 M;1

exjack:
มะมีครายช่วยเลยงะ

maypooklook:
เราก้อจะไปสอบเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าเฉพาะตำแหน่ง ออกอะไรบ้าง
พรุ่งนี้ก้อจาสอบแล้ว
จาได้มั้ยเนี่ย
พวก พรบ หาอ่านตามเว็บเอานะ

(^_^)อิอิ(^v^):
ขอบคุณนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ