งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หน้าชุมชน

[1] สภากาแฟ

[2] ห้องพูดคุยเรื่อง "ระบบแท่งท้องถิ่น"

[3] ท้องถิ่น@วันนี้

[4] สอบท้องถิ่น

[5] สอบปลัดอำเภอ

[6] งานราชการ

[7] ข่าวสอบเปลี่ยนสายงาน

[8] โอนย้าย

[9] นวัตกรรมท้องถิ่น

ข้าราชการรุ่นพี่

[-] ข้าราชการส่วนกลาง/กระทรวง/กรม และองค์กรของรัฐ

ท้องถิ่น น่ารู้

[-] บทความท้องถิ่น

เกี่ยวกับ ก.พ.

[-] ข้อสอบ ก.พ.

[-] ถามตอบเกี่ยวกับการ สอบ ก.พ.

ชุมชนของเรา

[-] มติ ก กลาง ท้องถิ่น

[-] มติ / รายงานการประชุม ก.ถ.

[-] ห้องส่วนราชการ

[-] โชว์เว็บไชต์หน่วยงาน

[-] ชุมชนผู้สอบแข่งขันได้

ชุมชนการสอบ

[-] ให้เพื่อนช่วยเฉลยข้อสอบ

[-] ห้องแจกข้อสอบ ขอข้อสอบ

[-] แนวข้อสอบภาค ก เทคนิคการทำข้อสอบ , ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก.

[-] แนวข้อสอบภาค ข เทคนิคการทำข้อสอบ , ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ข.

[-] เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ (ภาค. ค)

ชุมชนกฎหมาย

[-] [ระบบแท่ง] มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป

[-] [ระบบแท่ง] มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ

[-] [ระบบแท่ง] มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

[-] หนังสือราชการ - คู่มือปฎิบัติงาน

[-] หนังสือหารือ

[-] หนังสือซักซ้อม-แนวทาง

[-] บริหารงานบุคคล อบต. เทศบาล อบจ.

[-] กฏหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

[-] กฏหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด

หลังชุมชน

[-] แนะนำ-ติชม, เทคนิคการใช้งานบอร์ด

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version